ZAPOMNĚLI JSTE SVÉ ÚDAJE?

Chráníme vaše informace

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo naposledy aktualizováno 6. 1. 2023 a vztahuje se na občany a osoby s trvalým pobytem v EU.

V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů popisujeme, jak společnost LENTOSIA s.r.o. (dále jen „Správce“) provozovatel webových stránek https://superkancl.cz spravuje osobní údaje zákazníků a dalších osob (dále jen „Subjekt údajů“) v souladu s platnými právními předpisy. Zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení”).

Subjekt údajů potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje (např. při registraci ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. V případě nepřesností je povinen bez zbytečného odkladu informovat správce o změně svých osobních údajů.

Při našem zpracování dodržujeme požadavky právních předpisů na ochranu soukromí. To mimo jiné znamená, že:

 • Prostřednictvím tohoto prohlášení jasně uvádíme účely, pro které zpracováváme osobní údaje.
 • Naším cílem je omezit shromažďování osobních údajů pouze na osobní údaje potřebné pro plnění zákonných povinností.
 • Nejprve vyžadujeme výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů v případech vyžadujících váš souhlas.
 • Osobní údaje neprodáváme ani jiným způsobem neposkytujeme jiným společnostem pro účely propagace jejich produktů nebo služeb.
 • Přijímáme příslušná bezpečnostní opatření k ochraně vašich osobních údajů a také to požadujeme od stran, které zpracovávají osobní údaje naším jménem.
 • Respektujeme vaše právo na přístup k vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo vymazání na vaši žádost.

Správce osobních údajú

LENTOSIA s.r.o., Jeremiášova 2722/2a, 155 00 Praha, IČO: 03761169. Firma zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka: C 237328.

Jako správce jsme jmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů. V případě dotazů týkajících se ochrany osobních údajů, jak je spravujeme, nebo v případě úpravy, kontaktujte prosím našeho pověřence (DPO – Data Protection Officer) na e-mail: soukromi@lentosia.cz

1. Proč, které osobní údaje zpracováváme a jaká je doba uchování?

Vaše osobní údaje můžeme uchovávat nebo přijímat pro celou řadu účelů tak, abychom vám mohli poskytovat služby a abychom splnili své právní povinnosti. Některé z požadovaných údajů jsou na našich stránkach označeny jako povinné a jiné jako dobrovolné.

Jméno, příjmení, adresu bydliště či sídla firmy, doručovací adresa, IČO, DIČ, adresa elektronické pošty subjektu údajů, telefonní číslo a údaje o uskutečněném nákupu jsou zpracovávány za účelem plnění smlouvy (např. potvrzení objednávky, informace o expedici objednávky, udaje o doručení objednávky, vystavení daňového dokladu); právním základem zpracování těchto údajů pro uvedený účel je jejich nezbytnost pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. 

Výše uvedené osobní údaje jsou po splnění smlouvy dále zpracovávány, je-li to nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na společnost LENTOSIA s.r.o. vztahuje.

Osobní údaje mohou být dále zpracovávány pro vedení historie zákazníkem vytvořených objednávek, uplatněných reklamací a pro účely vedení internetového účtu zákazníka; právním základem zpracování těchto údajů pro uvedený účel je souhlas udělený zákazníkem.

Osobní údaje zákazníků mohou být zpracovávány i pro účely marketingu například zasílání obchodních sdělení týkajících se zboží a služeb společnosti LENTOSIA s.r.o.; právním základem zpracování těchto údajů je v tomto případě oprávněný zájem společnosti LENTOSIA s.r.o.

Jméno, příjmení, číslo občanského průkazu případně jiné identifikační a kontaktní údaje mohou být společností LENTOSIA s.r.o. vyžadovány a zpracovávány za účelem identifikace vaší osoby při vracení peněžitého či nepeněžitého plnění z důvodu zániku smluvního vtahu (např. zrušení kupní smlouvy z důvodu odstoupení), nebo při vyzvednutí zboží, a s tím související ochrany stran před vydáním plnění neoprávněné osobě. Právním základem zpracování těchto údajů je v tomto případě oprávněný zájem správce.

Ty mohou zahrnovat následující (kliknutím rozbalíte).

K tomuto účelu používáme následující údaje:

• Jméno a příjmení, adresa, město a PSČ
• Pokud jste podnikatel, fakturační údaje, IČO a DIČ
• E-mailová adresa
• Uživatelské jméno, hesla a další specifické údaje pro účet
• IP adresa
• Telefonní číslo

Tyto údaje můžeme zpracovávat na základě:

Je to nezbytné pro splnění smlouvy, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů.

Doba uchovávání:

Tyto údaje uchováváme, dokud není služba ukončena.

K tomuto účelu používáme následující údaje:

• Jméno a příjmení, adresa, město a PSČ
• Pokud jste podnikatel, fakturační údaje, IČO a DIČ
• E-mailová adresa
• Finanční údaje
• Uživatelské jméno, hesla a další specifické údaje pro účet
• IP adresa
• Telefonní číslo

Tyto údaje můžeme zpracovávat na základě:

Je to nezbytné pro splnění smlouvy, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů.

Doba uchovávání:

Tyto údaje uchováváme, dokud není služba ukončena.

K tomuto účelu používáme následující údaje:

• Jméno a příjmení
• E-mailová adresa
• IP adresa

Tyto údaje můžeme zpracovávat na základě:

Po poskytnutí vašeho souhlasu.

Doba uchovávání:

Tyto údaje uchováváme, dokud není služba ukončena.

K tomuto účelu používáme následující údaje:

• E-mailová adresa
• IP adresa

Tyto údaje můžeme zpracovávat na základě:

Po poskytnutí vašeho souhlasu.

Doba uchovávání:

Tyto údaje uchováváme, dokud není služba ukončena.

K tomuto účelu používáme následující údaje:

• E-mailová adresa

Tyto údaje můžeme zpracovávat na základě:

Na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás.

Doba uchovávání:

Tyto údaje uchováváme, dokud není služba ukončena.

Další informace:

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaší e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Svůj nesouhlas se zasláním dotazníku můžete vyjádřit zaškrtnutím pole v pokladně nad tlačítkem objednat. Proti zasílání dalších e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

K tomuto účelu používáme následující údaje:

• Jméno a příjmení, adresa, město a PSČ
• Pokud jste podnikatel, fakturační údaje, IČO a DIČ
• E-mailová adresa
• Finanční údaje
• Uživatelské jméno, hesla a další specifické údaje pro účet
• IP adresa
• Telefonní číslo

Tyto údaje můžeme zpracovávat na základě:

Je to nezbytné pro splnění smlouvy, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů.

Doba uchovávání:

Tyto údaje uchováváme, dokud není služba ukončena.

K tomuto účelu používáme následující údaje:

• Jméno a příjmení, adresa, město a PSČ
• Pokud jste podnikatel, fakturační údaje, IČO a DIČ
• E-mailová adresa
• Finanční údaje
• Uživatelské jméno, hesla a další specifické údaje pro účet
• IP adresa
• Telefonní číslo

Tyto údaje můžeme zpracovávat na základě:

Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.

Doba uchovávání:

Tyto údaje uchováváme, dokud není služba ukončena.

K tomuto účelu používáme následující údaje:

• IP adresa

Tyto údaje můžeme zpracovávat na základě:

Po poskytnutí vašeho souhlasu.

Doba uchovávání:

Tyto údaje uchováváme, dokud není služba ukončena.

K tomuto účelu používáme následující údaje:

• Jméno a příjmení, adresa, město a PSČ
• Pokud jste podnikatel, fakturační údaje, IČO a DIČ
• E-mailová adresa
• Finanční údaje
• Uživatelské jméno, hesla a další specifické údaje pro účet
• IP adresa
• Telefonní číslo

Tyto údaje můžeme zpracovávat na základě:

Je to nezbytné pro splnění smlouvy, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů.

Doba uchovávání:

Tyto údaje uchováváme, dokud není služba ukončena.

2. Komu vaše osobní údaje předáváme?

Tyto údaje sdílíme nebo sdělujeme dalším stranám pouze pro následující účely:

 • Partnerům provozujícím platební systémy pro potřeby zajištění platby, zejmená platební kartou a to společnostem Fio banka, a.s., IČO: 61858374, ComGate Payments, a.s., IČO: 27924505 a PayPal Inc., se sídlem 2211 North First Street, San Jose, California 95131; podmínky ochrany osobních údajů si můžete zobrazit kliknutím sem ↗̱
 • Přepravním společnostem Direct Parcel Distribution CZ s. r. o., IČO: 61329266 a Geis CZ s.r.o., IČO: 44567359.
 • Poskytovatelům cloudových služeb, zejmená dodavatelům technologií podpory a to společnosti HubSpot Ireland Ltd, se sídlem Ground Floor, Two Dockland Central, Guild Street, Dublin 1, Co. Dublin, Ireland (VAT: IE9849471F); podmínky ochrany osobních údajů si můžete zobrazit kliknutím sem ↗̱

Na základě vašeho souhlasu reklamním a sociálním sítím a to:

 • Google Ireland Limited, se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; podmínky ochrany osobních údajů si můžete zobrazit kliknutím sem ↗̱
 • Facebook Ireland Limited, se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irsko; podmínky ochrany osobních údajů si zobrazíte kliknutím sem ↗̱
 • Microsoft Corporation, se sídlem One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA; podmínky ochrany osobních údajů si zobrazíte kliknutím sem ↗̱
 • Criteo GmbH, se sídlem Gewürzmühlstraße 11, 80538 München, Německo; podmínky ochrany osobních údajů si můžete zobrazit kliknutím sem ↗̱
 • Seznam.cz, a.s., IČO 26168685; podmínky ochrany osobních údajů si můžete zobrazit kliknutím sem ↗̱

Na požádání mohou být vaše osobní údaje poskytnuty dalším stranám:

 • Veřejným orgánům, a to zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení podle potřeby a v mezích zákona.

3. Cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které se prohlížením našich stránek ukládají do vašeho počítače nebo mobilního zařízení. Některé umožňují například ukládání vašeho nastavení nebo k měření návštěvnosti našich stránek, jiné sdílíme s našimi partnery z oblasti marketingu a sociálních médií. Aby vše fungovalo správně a dle vašich představ, potřebujeme váš souhlas se zpracováním těchto souborů. Budeme se snažit ušetřit vás zbytečného klikání a zobrazování reklam, které vás nezajímají. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit. Další informace o cookies najdete na Zásady cookies. Se společností Google jsme uzavřeli dohodu o zpracování dat. Zařazení úplných IP adres je námi zakázáno.

4. Zabezpečení

Zavázali jsme se k zabezpečení osobních údajů. Přijímáme vhodná bezpečnostní opatření, abychom omezili zneužití a neoprávněný přístup k osobním údajům. Tím je zajištěno, že k vašim údajům mají přístup pouze nezbytné osoby, přístup k datům je chráněn a naše bezpečnostní opatření jsou pravidelně kontrolována.

5. Webové stránky třetích stran

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na webové stránky třetích stran. Náš web obsahuje odkazy na jiné weby, kde se způsob ochrany osobních údajů může lišit od způsobu používaného naší společností. Pokud některé z těchto stran poskytnete své osobní údaje, pak se způsob nakládání s nimi řídí zásadami ochrany osobních údajů této třetí strany. Doporučujeme, abyste si před použitím těchto webu přečetli prohlášení o ochraně osobních údajů těchto webových stránek.

6. Změny prohlášení o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo na změnu tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Pokud budou provedeny podstatné změny těchto zásad ochrany osobních údajů, před jejich vstupem v platnost je oznámíme e-mailem nebo na domovské stránce. Po zveřejnění takového oznámení se bude mít za to, že jste s jeho obsahem byli obeznámeni a veškeré podstatné změny pro vás budou platné. Výjimkou jsou následující situace: Pokud v době, kdy poskytnete své osobní údaje naši společnosti, budete mít možnost (tak jako máte teď) omezit, jak takové informace budou používány pro komunikaci s vámi, ať už ze strany naší společnosti, nebo třetích stran.

7. Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Pokud máte nějaké dotazy nebo chcete vědět, jaké osobní údaje o vás máme, kontaktujte nás. Můžete nás kontaktovat pomocí níže uvedených informací. Máte následující práva:

 • Právo na přístup k osobním údajům: subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které jsou nám známy jsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům.
 • Právo na opravu osobních údajů: subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
 • Právo na výmaz osobních údajů: subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů: subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování jeho osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
 • Právo na přenositelnost osobních údajů: za podmínek stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů má subjekt údajů právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci.
 • Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů: subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
 • Právo podat námitku proti zpracování osobních údajů: subjekt údajů má právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů zpracovávaných z důvodu oprávněného zájmu správce, včetně profilování založeného na oprávněném zájmu správce. Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Subjekt údajů může podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Zejména pokud se domnívá, že jeho osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

8. Uplatnění práv

V případě dotazů týkajících se Ochrany osobních údajů, jak je spravujeme, nebo uplatnění výše uvedených práv může subjekt údajů kontaktovat našeho pověřence (DPO – Data Protection Officer) elektronicky na e-mail: soukromi@lentosia.cz, nebo písemně na kontaktní adresu správce: LENTOSIA s.r.o., Okružní 834/29a, 638 00 Brno. Nezapomeňte vždy jasně uvést, kdo jste, abychom si mohli být jisti, že neupravujeme ani neodstraňujeme žádné údaje nesprávné osoby.

9. Odeslání stížnosti

Subjekt údajů má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Společnost LENTOSIA s.r.o. je registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Registrační číslo: 00057668, registraci si můžete zobrazit kliknutím sem ↗̱

NAHORU

Kód pro slevu je:
SUPERSKA

stačí ho zadat v košíku
a nákup bude se slevou!