ZAPOMNĚLI JSTE SVÉ ÚDAJE?

Obsah

Snažíme se udržovat jakoukoliv část našich webových stránek a to hlavně popisy, parametry a fotografie vyobrazených produktů aktuální a přesné. Pokud se přesto setkáte s nějakou nepřesností, můžete nám napsat na e-mail: info@superkancl.cz. Pomůže nám, pokud uvedete, kde na webu se tato informace nachází. My se na to podíváme a co nejrychleji opravíme.

Copyright

Všechny materiály publikované na našich webových stránkách jsou chráněny autorským zákonem. Kopírování, šíření a jakékoli jiné použití těchto materiálů není dovoleno bez písemného souhlasu společnosti LENTOSIA s.r.o. jako provozovatele webových stránek https://superkancl.cz

Odmítnutí odpovědnosti

Některé informace na našich webových stránkach jsou zčásti přebírané od třetích stran a můžou obsahovat věcné nepřesnosti a chyby. Společnost LENTOSIA s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího upozornění změnit produkty či služby popsané na těchto stránkách.

LENTOSIA s.r.o. neposkytuje žádné záruky kromě záruk vyplývajících ze zákona a záruk, které nad rámec zákona poskytují dodavatelé výrobků. U těchto výrobků je to výslovně uvedeno. Informace uvedené u výrobků nelze interpretovat jako prohlášení o vhodnosti výrobků pro daný účel, v případě pochybností nás kontaktujte.

Společnost LENTOSIA s.r.o. nezodpovídá za  nepřesnosti nebo neúplnosti ani za nepřesnosti vyplývající z problémů způsobenými použitím informací z internetu, za obsah webových stránek, na které nebo ze kterých je vytvořen hypertextový nebo jiný odkaz, včetně přerušení činnosti a dalších škod. Na produkty nebo služby nabízené třetími stranami se vztahují platné podmínky těchto třetích stran.

Při používání webových formulářů se snažíme omezit počet povinných polí na minimum. Za jakékoli ztráty, které vzniknou v důsledku použití informací poskytnutých společností LENTOSIA s.r.o. nebo jejím jménem prostřednictvím této webové stránky, LENTOSIA s.r.o. nenese žádnou odpovědnost.

Na dotazy a odpovědi týkající se ochrany soukromí zaslané e-mailem nebo pomocí webového formuláře budeme reagovat do 30 dnů. Jakékoli osobní údaje, které nám poskytnete v souvislosti s vaší žádostí o informace, budou použity pouze v souladu s naším prohlášením o ochraně osobních údajů.

LENTOSIA s.r.o. vynaloží veškeré úsilí na ochranu svých systémů před jakoukoli formou nezákonného použití. Zavádíme vhodná technická a organizační opatření, mimo jiné s ohledem na stav moderních technologií. Nezodpovídá však za jakoukoli ztrátu, přímou nebo nepřímou, kterou utrpěl uživatel webové stránky, a která vznikne v důsledku protiprávního používání jejích systémů třetí stranou.

Pokud máte nějaké dotazy, neváhejte nás kontaktovat.

NAHORU

Kód pro slevu je:
SUPERSKA

stačí ho zadat v košíku
a nákup bude se slevou!